Verschillende Soorten Epilepsie

Reflex epilepsie.

Men treft vooral in Zuid-India en Sri Lanka heet water epilepsie aan (er treden epileptische aanvallen op zodra men bij het baden heet water van 40 ŗ 50 graden Celsius over het hoofd giet) Door de hele wereld maar veel in Japan een soort eet epilepsie, waarbij de aanvallen vooral tijdens de warme maaltijd of in het aansluitend half uur optreden.

Benigne Rolandische epilepsie.

Dit is een vorm van focale epilepsie bij kinderen tussen 3 en 12 jaar, met voornamelijk nachtelijke aanvallen. Hierbij treden tonische of clonische trekkingen op in ťťn lichaamshelft inclusief de gelaats- en keelspieren, met als gevolg een onvermogen tot spreken en speekselvloed. Het bewustzijn blijft intact. De aanvallen reageren goed op anti-epileptica en verdwijnen spontaan in de puberteit.

Het Landau Kleffner Syndroom is een zeldzaame vorm van kinder epilepsie, dat als gevolg zware taal ongeregeldheden heeft. De oorzaak van het syndroom is nog onbekend. Alle kinderen met LKS hebben abnormaal hoge electrische (lading) activietijd in een en soms in beide hersen helften, het gebied dat verandwoordelijk is voor de funktie verwerken en ontwikkelen van taal. Deze epileptische activietijd is te zien op een EEG, in ít bijzonder wanneer het kind slaapt. Vaak is er dan continu epileptische activiteit aanwezig. Ongeveer tweederde van de kinderen met LSK hebben epilepsie aanvallen, meestal in de nacht. Het lijkt alsof de kinderen doof worden. Ze kunnen taal steeds minder goed herkennen. Kinderen kunnen woorden niet vinden en hebben moeite met het benoemen en nazeggen. Meer dan de helft van de kinderen met Landau-Kleffner syndroom heeft gedragsproblemen zoals concentratieproblemen, hyperactiviteit, eet- en slaapproblemen. Ook kan agressiviteit en depressiviteit voorkomen. Dit wordt toegeschreven aan de communicatieproblemen, maar kan ook het gevolg zijn van de medicatie. Vaak "groeien" kinderen over dit syndroom heen. Kinderen met Landau-Kleffner hebben meestal een normale intelligentie. Dit syndroom komt twee keer zoveel voor bij mannen als bij vrouwen. Het syndroom lijkt niet erfelijk te zijn. De naam Verworven epileptische afasie of Infantiele verworven afasie wordt ook gebruikt.

Het syndroom van Lennox-Gastaut.

Een ernstige vorm van epilepsie bij met name jonge kinderen, die samengaat met een achterstand in de mentale en motorische ontwikkeling. Het uit zich in verschillende soorten aanvallen, waarbij het patiŽntje vaak op de grond valt.

De ziekte van "Von Recklinghausen" heeft ook een andere naam, Neurofibromatose. Er zijn twee types, waarvan nummer 1 (hieronder beschreven) het meest voorkomt. Het is een ziekte die vaak erfelijk is en die de huid en het zenuwstelsel aandoet. Typisch zijn de lichtbruine vlekken (zogenaamde "cafe-au-lait" vlekken oftewel "koffie-met-melk" vlekken) die vaak al vlak na de geboorte te zien zijn. Ook hebben patiŽnten vaak sproeten in de oksels of liezen en soms een soort kleine bultjes op de huid.Niet zichtbaar aan de buitenkant zijn dezelfde soort bultjes die ook aan de zenuwbanen, bloedvaten of in organen kunnen zitten. Ook kunnen er afwijkingen in de ogen, vaak aan de botten en hersenen bestaan. De afwijkingen aan de hersenen kunnen ernstige problemen veroorzaken zoals leerproblemen, hyperactiviteit, spraakstoornissen en epilepsie.

ESES is Electric Static Epileptics in Slow sleep. Een zeer zeldzame vorm van epilepsie. Een onderzoek onder ruim 12000 epilepsie patiŽnten leverde 34 ESES patiŽnten. Hoewel er nog weinig over bekend is, is het actief tot aan de puberteit. Het ESES syndroom wordt gerangschikt onder de agressieve epilepsie. Omdat er weinig "gevallen" voor komen heeft men nog geen medicatie die echt werkt, maar op grond van wisselende ervaringen zijn er enkele die men kan proberen. Kenmerkend is dat tijdens de nachtelijke slaap (slowsleep, dus niet die perioden dat er gedroomd wordt) meer dan 80% aan epileptische activiteit is. Er is dan van buiten niets te zien, maar in het hoofd heeft als het ware een doorlopende toeval plaats. Als eerste wordt daarbij de taal/spraak- ontwikkeling aangetast.

Periode epilepsie of Menstruatie toevallen komen vooral voor bij vrouwen die last hebben van complex partiŽle. Deze vorm van epilepsie gaat vaak samen met het sterk wisselen van de stemming in de dagen voor en tijdens de menstruatie. Als de wisseling van de stemming erg veel problemen geeft moet met de neuroloog worden overlegt of het zin heeft de medicijn dosis te verhogen.

Jackson epilepsie begint meestal in een bepaald deel van het lichaam bijvoorbeeld het gezicht een arm of been. Dat ene deel gaat eerst schokken en trekken waarna het zich uitbreid naar de rest van het lichaam. Het is niet tegen te houden als het eenmaal is begonnen. Het verloop wordt een Jackson mars (loop) genoemd.

De Lafora ziekte, een zeer ernstige vorm van epilepsie die wordt gekenmerkt door zware aanvallen en een (nog) niet te stoppen neurologische degeneratie (afbraak van de hersencellen). Het ontstaat in de meeste gevallen tijdens of aan het begin van de pubertijd. De persoon overlijd binnen tien jaar na de eerste symptomen. Komt zelden voor in Nederland. Komt wel voor in Turkije, India en Iran.

Een Withdrawal aanval van epilepsie (onthoudingsverschijnsel), komt voor als er plotseling geen medicijnen meer worden gegeven of als er zonder afbouwen wordt gestopt met het slikken van bepaalde medicijnen. Het wordt ook gebruikt om een aanval op te wekken om vast te stellen om welk type epilepsie het gaat.

Foto of Flits epilepsie (lichtflits) gevoelig, dat betekend dat een lichtflits een aanval kan laten beginnen. Als er langs een bomen rij wordt gereden en de zon staat erg laag kan er een regelmatig terug komend licht donker effect optreden met het zelfde resultaat. Ook bepaalde vormen en patronen (zoals zwarte strepen op een wit vlak) kunnen een aanval doen beginnen. Het werken met beeldschermen kan soms een probleem zijn, maar een goed voorzet scherm of een hoog frequentie scherm kan helpen. Bij het ouder worden verdwijnt de gevoeligheid vaak.Epilepsie opgewekt of veroorzaakt door snelle kleurwisselingen en lichtflitsen waarbij de kleur rood een grote rol speelt noemt men Chromatische sensitieve epilepsie. De naam is bedacht in 1997 toen in Japan 685 personen tegelijk een aanval hadden tijdens het kijken naar de tv. Waar op dat moment de tekenfilm Pokemon (pocket monster)draaide.

Eclampsie, zwangerschapsstuipen, die erg lijken op stuipen bij epilepsie

Bij eclampsie krijgt de vrouw toevallen die lijken op stuipen zoals deze bij epilepsie worden gezien. Dit is een levensbedreigende situatie voor zowel moeder als het ongeboren kind. Eclampsie dient met spoed in een ziekenhuis te worden behandeld. Eclampsie ontstaat als gevolg van een (heel) hoge bloeddruk en door vaat problemen in de hersenschors. Het treedt als complicatie op bij 1 van elke 200 vrouwen met een ernstige pre-eclampsie of het HELLP syndroom. Bij aanwijzingen voor een verhoogd risico, kan met preventieve behandelingen (bijvoorbeeld: magnesium sulfaat) dit verhoogde risico bijna geheel weggenomen worden. Gedurende de laatste jaren lijkt er een toename te zijn van het percentage vrouwen dat pre-eclampsie krijgt.

Door veranderingen in de samenleving is dat voor een deel te verklaren. Het aantal kinderen per echtpaar neemt af. Onder alle zwangeren zijn er daardoor relatief veel vrouwen die een eerste kind krijgen. Het is bekend dat in de eerste zwangerschap meer pre-eclampsie voorkomt. Meer vrouwen met een eerste zwangerschap betekend dus in verhouding meer vrouwen met pre-eclampsie. Daarnaast neemt de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen zwangerschap worden toe. Pre-eclampsie is voor een groot deel een ziekte van bloedvaten. De kwaliteit van onze bloedvaten neemt helaas met het toenemen van de jaren ook af, waardoor makkelijker pre-eclampsie kan ontstaan. Dit betekent dus ook meer pre-eclampsie. Naarmate men ouder is neemt de kans op een meerling toe. Bij meerlingen is er vaker pre- eclampsie. Met de leeftijd neemt ook de vruchtbaarheid af. Er zullen dus meer vrouwen zijn die zwanger worden na een vruchtbaarheid bevorderende behandeling. Bij deze behandelingen ziet men ook vaker meerlingen en dus ook vaker pre-eclampsie.

Daarnaast speelt wellicht ook een vettere voeding (cholesterol) door toegenomen welvaart en meer gebruik van fast food een rol bij het krijgen van pre-eclampsie. Over de rol van milieuvervuiling en schadelijke stoffen in het milieu is weinig bekend. Men kan dus op dit moment niet zeggen dat dit een duidelijke rol speelt.

We zijn afhankelijk van giften en baten wij vragen u ons te steunen. U bijdrage is welkom op giro: 8 4 4 5 5 8 7 vast bedankt

Copyright © Stichting Epilepsie Netwerk